فروش انواع رک ایستاده در مشهد و سایر شهرستان های خراسان رضوی


رک های ایستاده شامل :

1-خانواده رک های ایستاده BASE در اندازه و سایزهای متنوع 

 

کلمات کلیدی : رک ایستاده، رک شبکه، رک تیام، رک سروری، رک درب توری، نماینده رک تیام در مشهد،خدمات پس از فروش رک های تیام شبکه، رک با کیفیت، رک ساخت ایران،رک ایستاده با عمق 100 سانتیمتر،عمق 80 سانتیمتر،عمق 60 سانتیمتر،TRB-6016 , TRB-6020 , TRB-6027, TRB-8035 , TRB-1027 , TRB-1042 , TRB-1042p

TRN-1042p , TRN-1042s

TRE-8027 , TRE-8027b , TRE-8040 , TRE-8040b

TRS-1042p , TRS-1047p

TRI-1042 , TRI-1042p

TRG-1054 , TRG-1054p