فروش انواع رک دیواری در مشهد و سایر شهرستان های خراسان رضوی

رک های دیواری شامل :1- رک دیواری 6 یونیت با عمق 45 سانتیمتر : TRE-4506

2- رک دیواری 9 یونیت با عمق 60 سانتیمتر : TRE-6009 , TRB-6009

3- رک دیواری 9 یونیت با عمق 45 سانتیمتر : TRB-4509

4- رک دیواری 12 یونیت​ با عمق 60 سانتیمتر : TRB-6012

5- رک سقفی 5 یونیت با عم​ق 60 سانتیمتر : TRH-6005

 
 
 
 دانلود کاتالوگ  TRE-4506                                                                   دانلود کاتالوگ  TRE-6009                                                              دانلود کاتالوگ TRB-4509 رک دیواری تیام شبکه Wallmount Rack
دانلود کاتالوگ  TRB-6009                                                                   دانلود کاتالوگ  TRB-6012                                                         دانلود کاتالوگ TRH-6005