پشتیبانی

ـ عقد قراردادهای سالیانه پشتیبانی و نگهداری شبکه

ـ گارانتی طولانی مدت جهت ساختارهای غيرفعال شبكه های اجرا شده

ـ گارانتی معتبر و مشخص در زمينه ‏ی تجهيزات فعال ارايه شده

ـ ارايه خدمات پس از فروش بعد از پایان دوره گارانتی

ـ شرکت توسعه شبكه پاژ با بخش های مختلف مهندسی و مدیریت پروژه ، فروش و پشتیبانی و با در اختیار گذاشتن سرمایه های علمی و تجربی خود کلیه نیازهای همکاران و مشتریان گرامی را از مرحله طراحی ساختارهای اصولی شبکه تا نصب و راه اندازی آن با گارانتی واقعی به همراه آموزش فنون اجرايی تامین می نماید

ـ این شرکت همواره مفتخر درمشاوره و پاسخگويی به کلیه سوالات در زمینه های فوق می باشد