مشهد، ایران
051-37604550

آموزش

برگزاری دوره های آموزشی

services
آموزش
شرکت توسعه شبکه پاژ

برگزار کننده دوره های آموزشی
با ارایه مدرک معتبر و مورد تایید
فهیم مشاور

آموزش شبکه توسعه شبکه پاژ طراحی مرکز داده 

آموزش اصول كابل كشی ساختار يافته و طراحی شبكه

آموزش اصول فيبرنوری و مفصل بندی

طراحی مرکز داده

برگزاری دوره های آموزشی مبتنی بر استانداردهایTIA/EIA و BICSI

آموزش طراحی مراكز داده (Data Center) مبتنی بر استانداردهای

942-TIA و BICSI

تازه های دنیای شبکه و مراکز داده
بروزترین مطالب مربوط به شبکه را مطالعه نمایید