مشهد، ایران
051-37604550

آموزش

برگزاری دوره های آموزشی

services
شرکت توسعه شبکه پاژ

برگزار کننده دوره های آموزشی
با ارایه مدرک معتبر و مورد تایید
فهیم مشاور

آشنايی با اصول كابل كشی ساختار يافته و طراحی شبكه

آشنايی با اصول فيبرنوری و مفصل بندی

طراحی مرکز داده

برگزاری دوره های آموزشی مبتنی بر استانداردهای TIA/EIA و BICSI

طراحی مراكز داده (Data Center) مبتنی بر استانداردهای

942-TIA و BICSI