0
مشهد، ایران
051-37604550

آموزش

شرکت توسعه شبکه پاژ

برگزارکننده دوره های آموزشی
با ارایه مدرک معتبر و مورد تایید
فهیم مشاور

در این دوره با اصول کلی آشنايی با اصول كابل كشی ساختار يافته و طراحی شبكه

در این دوره در مورد ساختار و ماهیت فیبر نوری، مزایا و معایب فیبر نوری
کاربردهای فیبر نوری

نحوه طراحی شبکه های مبتنی بر فیبر نوری
و سایر مباحث مربوط بحث می شود

در این دوره با اصول کلی و آشنایی با مراکز داده بحث خواهد شد

برآوردهای اولیه سازمان

ملزومات و تجهیزات مورد نیاز مرکز داده

و سایر نیازهای یک طراحی اولیه توضیح داده خواهند شد

در این دوره تکمیلی به مباحث پیشرفته زیر می پردازیم

طراحی اصولی مرکز داده 

آشنایی و بکارگیری لایه های مرکز داده با توجه به نیازهای سازمان یا مجموعه

تجهیزات تکمیلی برای افزایش راندمان دیتاسنتر

حفظ و ارتقای امنیت مرکز داده

و آشنایی با کارکرد کلود و مباحث پیرامون و هیبرید کردن مرکز داده داخلی با سایر امکانات