مشهد، ایران
051-37604550

تاریخچه

Pazh Network Development

تاریخچه مختصری از

شركت توسعه شبكه پاژ

این شرکت در مرداد ماه 1385 با هدف فعالیت تخصصی در زمینه مشاوره، طراحی، پیاده سازی، پشتیبانی و فروش تجهیزات شبکه های رایانه ای و مراکز داده استاندارد به شماره 27070 ، ثبت گردید و فصل جديدی از فعاليت ها را با نگاهی نو به استانداردهای جدید و فناوری های نو رقم زد.

تاریخچه توسعه شبکه پاژ

Pazh

IRANCOM
IRANCOM

1396

سال ها حضور مداوم
حضور موفق و پایدار در بازار شبکه های کامپیوتری و مراکز داده
طی پانزده سال گذشته در تلاش بودیم تا خدمات ما مورد اقبال و توجه گسترده کارفرمایان و همکاران عزیزمان باشد و پیوسته با بروزرسانی خدمات سعی در تحقق بخشیدن به این آرمان بوده ایم
Pazh Network Development