مشهد، ایران
051-37604550

مرکز داده سبز Green Data Center

مرکز داده سبز

مرکز داده مرکز داده سبز توسعه شبکه پاژ دیتاسنتر pazh

We Are Going to Green

با پيشرفت روز افزون علوم و اطلاعات و نياز مبرم به ايجاد زير ساخت هايی برای برقراری ارتباط، بكار گيری تجهيزات الكترونيكی از سوی سازمان های دولتی و مراكز خصوصی بطور قابل ملاحظه ای رو به افزايش است.

مرکز داده سبز

با توجه به هزينه های گزاف و تاثيرات نامطلوب زيست محيطی اين تجهيزات، از جمله استفاده از انرژی های برگشت ناپذير و گرمايش فراوان اين تجهيزات كه در مجموع بر گرمای كره زمين افزوده و حيات جانداران را در اين زيست بوم مشترك به مخاطره می اندازد.
از اين رو استفاده از راهكارهايی در جهت بهينه سازی مصرف انرژی و به حداقل رساندن هدر رفت انرژی و سرمايه، در مجموع افزايش راندمان در شبكه های كامپيوتری و مراكز داده را به همراه خواهد داشت.

ارتباط
شركت توسعه شبكه پاژ

پس از كسب تجربيات فراوان در زمينه مشاوره، طراحي واجرای مراكز داده و شبكه های  كامپيوتری و با هدف ارتقاء به خدمات موجود و همگام بودن با سازمان های حامی محيط زيست می تواند تجربيات موجود دراين زمينه را درقالب مشاوره جهت بكار گيری هر چه بهتر از امكانات موجود، كاهش انرژی مصرفی و بهره گيری از تجهيزات فنی دوست دار محيط زيست را با عنوان مركز داده سبز (Green Data Center) و شبكه های كامپيوتری سبز در اختيار همكاران و سازمان های دولتی و مراكز خصوصی قرار دهد.

شرکت توسعه شبکه پاژ

در زمینه مشاوره، بازطراحی و اجرای پروژه های اصلاحی به منظور ارتقا کارایی و کاهش مصرف انرژی در شبکه های کامپیوتری، اتاق های سرور و مراکز داده با شما خواهد بود

مرکز داده سبز  مرکز داده توسعه شبکه پاژ pazhnet pazhnetwork pazhnetworks دیتا سنتر